Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Klub Absolwenta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Informacje o Klubie

Klub Absolwenta działa w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu 

 

Celem Klubu jest:
•    podtrzymywanie więzi z absolwentami,
•    tworzenie sieci współpracy,
•    wymiana informacji i doświadczeń,
•    budowanie marki Uczelni w regionie.

 

Regulamin Klubu jest dostępny tutaj:

 

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia/Klubu Absolwenta należy złożyć następujące dokumenty:

1.    Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia (i jednocześnie Klubu) można pobrać tutaj:

2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną jest do pobrania tutaj:

Konieczny jest odręczny czytelny podpis na dokumentach.

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Biura Karier AP ul. Kozietulskiego 6, pok.83/3 lub skany/zdjęcia wysłać na adres mailowy stowarzyszenie.absolwent@apsl.edu.pl

 

Sprawdź, dlaczego warto dołączyć do Klubu 

Znajdziesz nas tutaj