Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na seminarium naukowo-sprawozdawcze

Zaproszenie na seminarium naukowo-sprawozdawcze

Zapraszamy serdecznie na seminarium naukowo-sprawozdawcze w Akademii Pomorskiej:

w ramach realizacji projektu eksperckich badań naukowych: Grupy zachowań problemowych oraz plany życiowe dzieci z publicznych szkół podstawowych w Słupsku – podstawa diagnostyczna celowanego programu profilaktyki przemocy rówieśniczej i uzależnień” przeprowadzonych przez dra Pawła Kozłowskiego na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska i Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Pedagogiki zaprasza na Seminarium naukowo – sprawozdawcze, które odbędzie się 30.10.2019 r. o godz. 13.00 w Auli nr 414 Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ulicy. Bohaterów Westerplatte 64. Seminarium poprowadzi dr Paweł Kozłowski.

             W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań, które były realizowane w od kwietnia 2019 r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Seminarium jest przewidziane na ok. 1,5 godziny. Po jego zakończeniu Dyrektorzy poszczególnych szkół otrzymają pakiety wyników badań z ogólnymi zaleceniami aplikacyjnymi w obszarach profilaktyki na  poziomie uniwersalnym, selektywnym i wskazującym. 

 

Znajdziesz nas tutaj