Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Doktoranci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykładowcy

 

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzą:

dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP

dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP

dr hab. Marek Łukasik, prof. AP

dr hab. prof. AP Zenon Romanow

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP

prof. dr hab. Wojciech Skóra

dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

dr hab. Halyna Tkachenko, prof. AP

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

Znajdziesz nas tutaj