Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykładowcy

 

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 prowadzą:

dr Łukasz Androsiuk

dr Wojciech Bejda

dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

dr hab. Krzysztof Drabik, prof. AP

prof. dr hab. Roman Drozd

dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

prof. dr hab. Tomasz Hetmański

dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

prof. dr hab. Piotr Kołakowski

dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska

dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP

dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP

dr hab. Marek Łukasik, prof. AP

prof. dr hab. Zbigniew Mudryk

prof. dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva, prof. visiting 

dr hab. Zbigniew Osadowski, prof. AP

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP

prof. dr hab. Wojciech Skóra

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP

dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP

dr Piotr Sulewski

dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

dr hab. Halyna Tkachenko, prof. AP

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

Znajdziesz nas tutaj