Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów

NAWA PRELUDIUM BIS 2, czyli wsparcie dla doktorantów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 2. Do rozdania w tej edycji programu jest 12 mln zł.

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2. W sumie w tegorocznej edycji programu do rozdania jest 12 mln zł.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć TUTAJ.

Wspólne działania NAWA i NCN

Program NAWA Preludium BIS 2 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz NCN, wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku Porozumienia o współpracy tych dwóch instytucji. Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. W ramach porozumienia NCN finansuje tzw. komponent badawczy w programie Profesura Gościnna NAWA  oraz w programie Polskie Powroty.

Znajdziesz nas tutaj