Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska w ramach Exchange Program to The USA, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023.

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:
- Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych;
- Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach;
- Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship przyznawany jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2021

Zapraszamy do składania aplikacji.

Więcej informacji na stronie: 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Znajdziesz nas tutaj