Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Doktoranci

Robert Bogacz – doktorant w dyscyplinie nauk biologicznych. Absolwent studiów inżynierskich kierunku rybactwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Studia magisterskie ukończył na kierunku biologia (spec. ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring) na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współautor publikacji dotyczących zastosowania dezynfektantów w akwakulturze oraz ich wpływu na ryby. Główne zainteresowania to ichtiologia oraz botanika. Zapalony wędkarz i akwarysta. Interesuje się także fotografią, bushcraftem oraz tzw. dziką kuchnią - czyli wykorzystaniem kulinarnym roślin dziko żyjących. W życiu zawodowym pracuje jako technolog na eksperymentalnej hodowli łososia w systemie recyrkulacyjnym. Zajmuje się optymalizowaniem istniejących metod oraz wprowadzaniem innowacji w akwakulturze.

 

Jerzy Brodowski - doktorant w dyscyplinie historia. Rozprawę doktorską piszę pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wojciecha Skóry na temat turystyki morskiej w II Rzeczpospolitej (1918-1939). Temat odzwierciedla wieloletnie zainteresowania. Ukończenie tzw. pływającego liceum morskiego w Gdyni ukierunkowało jego zainteresowania i pasje na całe życie. Wspólnie z Henrykiem Spigarskim i Edwardem Gillem wydał książkę o ukończonej przez siebie szkole, a potem już jako autor wydał monografię Dzieje Liceum Morskiego Gdyni w latach 1973 – 1985. Jestem też współautorem (z Eligiuszem Sitkiem) dwóch artykułów w „Nautologii”.

 

Tomasz Częścik – absolwent Akademii Pomorskiej, kierunki historia i Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek archeologia. Autor publikacji dotyczących wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego na terenie Pomorza Środkowego, szeroko rozumianych związków Słowian z morzem, a także historii słupskiej gastronomii w okresie powojennym. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz w słupskich mediach.

 

Damian Dutkiewicz – jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z zakresu historii wojskowej. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, także z zakresu historii wojskowej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie służby zagranicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Uczestniczył w wielu konferencjach z zakresu sił zbrojnych, technologii zbrojeniowych oraz historii Zimnej Wojny.

Jest także autorem kilku publikacji: Rozwój amerykańskich balistycznych okrętów podwodnych w okresie zimnej wojny; Rozwój sił morskich oraz lotnictwa morskiego po 1945 roku; Strategia i taktyka użycia sił amerykańskich w walkach na Pacyfiku; Radzieckie   zbrojenia   morskie   w   okresie   zimnej   wojny   i   amerykańska odpowiedź.

Zainteresowania naukowe: Zimna Wojna, dyplomacja wojskowa, technologie wojskowe, problematyka samowystarczalności, bezpieczeństwo militarne

 

Alicja Syta - ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i teatrologię na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorantka w dyscyplinie literaturoznawstwo. Jej praca doktorska dotyczy dzieł literackich J.R.R. Tolkiena i ich adaptacji w grach wideo. Animatorka kultury, organizatorka dwóch edycji Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN/POMIĘDZY w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oraz dwóch edycji Festiwalu Teatralnego SCENA WOLNOŚCI w Słupsku, kuratorka wystawy Z filmowej szafy – kostiumy filmowe: Has, Wajda, Polański, Żuławski (Gdynia). Wygłaszała referaty dotyczące życia teatralnego oraz współczesnej kultury cyfrowej na konferencjach w Polsce i zagranicą. Autorka książki Piękne szaleństwo. 15 lat Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (2019) i artykułów w pracach zbiorowych.

 

Sebastian Szmyjda - absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku biologia (spec. biologia medyczna) ukończonych z wyróżnieniem na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół fizjologii i patofizjologii człowieka. Uczestnik wielu konferencji naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Tematyka rozprawy doktorskiej powstającej pod kierunkiem p. prof. Halyny Tkachenko związana jest z biomarkerami stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą rożnego typu.

 

Patryk Toczyński - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (licencjat) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (magisterskie studia uzupełniające) w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego. Ukończył również Studia Podyplomowe Gedanistyka na Wydziale Historycznym UG. Zainteresowania naukowo-badawcze: Bezpieczeństwo Narodowe, Historia Bezpieczeństwa, Nowoczesne Technologie dla bezpieczeństwa, Kynologia Służb Mundurowych (w ujęciu współczesnym oraz historycznym).

Opublikował m.in: Psy służbowe w działaniach antyterrorystycznych, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa”, t. 2: Antyterrorystyczna ochrona państwa, Poznań 2017, s. 169-179; Rola służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu tożsamości kulturowej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 3: Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego, Poznań 2018, s. 177-184.

Pasje: Historia Gdańska i Pomorza, Kynologia.

 

Pola Pauba - doktorantka reprezentująca dyscyplinę literaturoznawczą. Swoje zainteresowania koncentruje na literaturze i kulturze staropolskiej oraz filiacjach literatury dawnej z retoryką, muzyką i homiletyką.

Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych. Wyniki badań publikuje w czasopismach i wieloautorskich monografiach. Jest autorką studiów: „Kazania sejmowe” Skargi jako modlitewno-patriotyczna katecheza Polaków w duchu „Ćwiczeń” ignacjańskich oraz Muzyczność Kazań sejmowych Piotra Skargi [w:] Ks. Piotr Skarga SJ w Roku Jubileuszowym 2012, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk-Koszalin 2014; Poeci i pisarze w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego“ Jana Długosza. Rekonesans oraz Długosz – pisarz i erudyta, [w:] E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza, t. II, Ludzie i zdarzenia, red. K. Krawiec-Złotkowska i ks. T. Ceynowa, Słupsk-Koszalin 2019; Piotra Skargi myślenie o katolikach i heretykach, [w:] 500-lecie reformacji. Historia i perspektywy, t. III, Ludzie i zdarzenia, red. K. Krawiec-Złotkowska i P. Pauba, Słupsk-Koszalin 2020.

Hobby – pisanie ikon. 

Znajdziesz nas tutaj