Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pomoc materialna

Doktoranci Akademii Pomorskiej mogą ubiegać się:

  • o stypendium doktoranckie
  • o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Stypendia doktoranckie przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta. 
Wypłata przyznanych stypendiów następuje na rachunek bankowy, po odebraniu przez doktoranta decyzji o jego przyznaniu w Biurze ds. Studentów (pok. 320, II piętro, ul. Boh. Westerplatte 64).

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Wnioski należy składać do dnia 20 października do kierownika studiów doktoranckich.

Inne stypendia

Pomoc materialna

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Ważne akty prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o szkolnictwie wyższym 

Rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich 

Znajdziesz nas tutaj