Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rada Doktorantów

Rada i przedstawiciele Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w kadencji 2020/2021

Przewodnicząca Rady:

mgr Jolanta Czerwiakowska

 

Wiceprzewodniczący Rady:

mgr Tomasz Częścik

 

Sekretarz Rady:

mgr Szymon Smentek

 

Przedstawiciel doktorantów w Senacie Akademii Pomorskiej:

mgr Patrycja Jędrzejewska

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej:

mgr Tomasz Częścik

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji Dydaktyki:

mgr Patryk Toczyński

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji ds. Nauki:

mgr Sebastiana Szmyjda

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji Statutowej:

mgr Grzegorz Diemientiew

 

Przedstawiciel doktorantów w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Akademii Pomorskiej w Słupsku:

mgr Alicja Syta

 

Przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni:

mgr Jolanta Czerwiakowska

 

Przedstawiciel doktorantów w Komisji Wyborczej Uczelni:

mgr Jerzy Brodowski

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

 

Przedstawiciel doktorantów w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

mgr Wojciech Gajewski,

mgr Kacper Jurkiewicz.

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

mgr Halina Ostrawska

mgr Iwona Kubasik-Rompa

 

Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji:

mgr Tadeusz Marian Cieślak

 

Członkowie Rady Doktorantów:

 1. mgr Jolanta Czerwiakowska (Starosta – IV rok Historia)
 2. mgr Kamil Bierka (Starosta – III rok Historia)
 3. mgr Jerzy Brodowski (Szkoła Doktorska -  II rok Historia)
 4. mgr Alicja Syta (Szkoła Doktorska -  II rok Literaturoznawstwo)
 5. mgr Sebastian Szmyjda (Szkoła Doktorska -  II rok Nauki biologiczne)
 6. mgr Damian Dutkiewicz (Szkoła Doktorska -  II rok Nauki o bezpieczeństwie)
 7. mgr Tomasz Częscik (Szkoła Doktorska -  I rok Historia)
 8. mgr Patryk Toczyński (Szkoła Doktorska -  I rok Nauki o bezpieczeństwie)
 9. mgr Szymon Smentek (Studia III stopnia – Historia)
 10. mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik (Studia III stopnia – Historia)
 11. mgr Patrycja Jędrzejewska (Studia III stopnia – Historia)

Znajdziesz nas tutaj