Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rada Doktorantów

Rada i przedstawiciele Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w kadencji 2021/2022

Przewodnicząca Rady:

mgr Paulina Piskuła

 

Wiceprzewodniczący Rady:

mgr Przemysław Pazder

 

Sekretarz Rady:

mgr Szymon Smentek

 

Przedstawiciel doktorantów w Senacie Akademii Pomorskiej:

mgr Patrycja Jędrzejewska

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej:

mgr Tomasz Częścik

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji Dydaktyki:

mgr Patryk Toczyński

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji ds. Nauki:

mgr Szymon Smentek

 

Przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji Statutowej:

mgr Grzegorz Diemientiew

 

Przedstawiciel doktorantów w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w Akademii Pomorskiej w Słupsku:

mgr Alicja Syta

 

Przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni:

mgr Paulina Piskuła

 

Przedstawiciel doktorantów w Komisji Wyborczej Uczelni:

mgr Jerzy Brodowski

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej:

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

 

Przedstawiciel doktorantów w Doktoranckiej Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

mgr Przemysław Pazder,

mgr Kacper Jurkiewicz.

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

mgr Halina Ostrawska

mgr Iwona Kubasik-Rompa

 

Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji:

mgr Tadeusz Marian Cieślak

 

Członkowie Rady Doktorantów:

Słuchacze Szkoły Doktorskiej:

mgr Busler Andrzej Krzysztof

mgr Dobrowolski Filip

mgr Pazder Przemysław Mirosław

mgr Piskuła Paulina Magdalena

mgr Bogacz Robert

mgr Częścik Tomasz

mgr Pauba Pola Wanda

mgr Toczyński Patryk Andrzej

mgr Brodowski Jerzy Zbigniew

mgr Dutkiewicz Damian

mgr Syta Alicja Honorata

mgr Szmyjda Sebastian Adam

Starosta IV roku studiów doktoranckich III stopnia kierunku historia:

mgr Szymon Smentek

3 przedstawicieli kierunku historia studiów doktoranckich III stopnia:

mgr Patrycja Jędrzejewska

mgr Jolanta Czerwiakowska

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

Znajdziesz nas tutaj