Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Skład

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr R.021.114.22 z dnia  17 listopada 2022 roku.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo:
1)      Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP - Przewodnicząca Rady,
2)      Prof. dr hab. Daniel Kalinowski,
3)      Dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP,
4)      Dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP,
5)      Dr hab. Tadeusz Osuch, prof. AP,
6)      Dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP,
7)      Dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. AP,
8)      Dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP,
9)      Dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP,
10)    Dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP,
11)    Dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP,
12)    Dr hab. Ivan Zymomrya, prof. AP
13)    Dr Łukasz Trzeciak – Sekretarz.

Znajdziesz nas tutaj