Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Skład

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr R.021.113.22 z dnia  17 listopada 2022 roku.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Historia:

1)      Prof. dr hab. Wojciech Skóra - Przewodniczący Rady,
2)      Prof. dr hab. Piotr Kołakowski,
3)      Prof. dr hab. Roman Drozd,
4)      Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP,
5)      Dr hab. Arkadiusz Słabig, prof. AP,
6)      Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP,
7)      Dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP,
8)      Dr hab. Józef Szymański, prof. AP,
9)      Dr Małgorzata Mastalerz - Krystjańczuk - Sekretarz

Znajdziesz nas tutaj