Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Skład

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr R.021.33.22 z dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie:
1)      Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP - Przewodniczący Rady,
2)      Dr hab. Mariusz Frączek, prof. AP,
3)      Dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP,
4)      Dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP,
5)      Dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. AP,
6)      Dr hab. Jacek Dworzecki, prof. AP,
7)      Prof. dr hab. Irina Surina,
8)      Dr hab. Marek Gorzko, prof. AP,
9)      Dr Jarosław Keplin - Sekretarz.

Znajdziesz nas tutaj