Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci

Zebranie zespołu ds. Komercjalizacji

W pierwszych dniach marca br. odbyło się spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Komercjalizacji.

Podsumowaliśmy zebrane informacje dot. potencjału poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, niezbędne do opracowania oferty komercjalizacyjnej i komercyjnej Akademii. Zapoznaliśmy Członków Zespołu z potrzebami przedsiębiorców zgłaszanymi na spotkaniach z udziałem przedstawicieli władz uczelni oraz Soni Hilareckiej, brokera innowacji z Biura ds. Rozwoju i Współpracy.

Członek Zespołu dr Mariusz Miedziński z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki zapoznał zebranych ze swoimi doświadczeniami w zakresie działalności komercjalizacyjnej prowadzonej na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Przedstawiono również informację o projekcie Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0, pierwszym tego typu przedsięwzięciu komercjalizacyjnym realizowanym na naszej Uczelni w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki z Bydgoszczy. Rezultaty projektu to m.in.:

Powołanie Spółki celowej, która będzie podmiotem skupiającym działania komercyjne i komercjalizacyjne Uczelni,

utworzenie spółek spin off/ spin out, które będą mogły wprowadzić na rynek opracowane przez zespoły naukowców produkty takie jak m.in.: aplikacje mobilne czy preparat leczniczo-kosmetyczny na bazie żyworódki.  

Podsumowując spotkanie wyznaczyliśmy kolejne kroki do zbudowania oferty Uczelni w postaci tzw. produktów. W kolejnych tygodniach prosimy o: (1) dalsze uzupełnienie informacji o zasobach poszczególnych Instytutów/ Katedr; (2) współpracę we wspólnym wyłonieniu w jednostkach kilku najbardziej znaczących produktów w postaci m.in.: badań, analiz, opracowań, szkoleń, studiów podyplomowych, możliwości wykorzystania zaplecza technologicznego itp. mogących zainteresować potencjalnych klientów, w tym przede wszystkim biznes. Wszelkie dane i uwagi należy zgłaszać do p. Soni Hilareckiej (sonia.hilarecka@apsl.edu.pl).

Znajdziesz nas tutaj