DZIEKAN

M.Patalonprof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
tel. (59) 84 05 922
e-mail:  patalon@apsl.edu.pl

Godziny przyjęć:

środa 10:30 - 12.00 

PRODZIEKAN
ds. kształcenia i studentów

dr Iwona Gumowska  
tel. (59) 84 05 923 
e-mail:  iwonagumowska@apsl.edu.pl

Godziny przyjęć:

środa 9.00 - 10.30
piątek 14.00 - 15.30

PRODZIEKAN
ds. nauki 
i współpracy
z gospodarką

dr Irena Figurska
tel. (59) 84 05 923
e-mail: irena.figurska@apsl.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.00 - 10.30
środa 9.00 - 10.30

KIEROWNIK
DZIEKANATU

mgr Grażyna Michalik
tel. (59) 84 05 921
e-mail: michalikgrazyna@apsl.edu.pl
e-mail: ef@apsl.edu.pl

SPECJALIŚCI

mgr Monika Czyżyk
tel. (59) 84 05 920
e-mail: monika.czyzyk@apsl.edu.pl

Anna Sadzińska
tel. (59) 84 05 920
e-mail: anna.sadzinska@apsl.edu.pl


DZIEKANAT

ul. Boh. Westerplatte 64
tel./fax. (59) 84 05 919 -920 -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do czwartku: 9.00-14.00 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- piatek: 9.00 - 15:30
UWAGA: W soboty dziekanat czynny w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych.

Stara strona Wydziału Nauk Społecznych