ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

Sekretariat Rektora: 
Jutyna Nowickamgr Justyna Nowicka 

 

 

pokój: 312
tel. (59) 84 05 930
fax (59) 84 05 935
e-mail: rektor@apsl.edu.pl


Dyrektor Biura Rektora:
Marzena Łukasikmgr Marzena Łukasik
Koordynacja i nadzór nad działaniami Biura Rektora, w tym nad budżetem będącym w dyspozycji JM Rektora AP w Słupsku.
Reprezentowanie Rektora w sprawach wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Jego Magnificencję.
Rzecznik prasowy.

pokój: 307
tel. +48 (59) 84 05 933
e-mail: marzena.lukasik@apsl.edu.pl
skype: pomeranianuniv

 

Biuro Rektora:

Stanowisko ds. redakcyjno-edytorskich: 

Małgorzata Matusiakdr Małgorzata Matusiak 
Działanie w zakresie współpracy z mediami i redakcja tekstów.
Opracowanie aktualności udostępnianych na stronę www.apsl.edu.pl
Zbieranie informacji dotyczących działań naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i sportowych jednostek organizacyjnych AP
(kalendarium wydarzeń).

pokój: 308
tel. (59) 84 05 932 
e-mail: malgorzata.matusiak@apsl.edu.pl

Specjalista ds. wizerunku i promocji:
Ewelina Winiewiczmgr Ewelina Winiewicz
Planowanie i realizacja działań promocyjno-marketingowych Uczelni

 

pokój: 306 
tel. (59) 84 05 934
e-mail:ewelina.winiewicz@apsl.edu.pl

 

Specjalista ds. promocji:
Izabela Luhmmgr Izabela Luhm
Koordynacja i prezentacja Uczelni podczas imprez promocyjnych, w tym targów edukacyjnych, spotkań i warsztatów.
Kontakt z pracodawcami w celu wspólnej promocji oferty kształcenia.

 

pokój: 308 
tel. (59) 84 05 932
e-mail: izabela.luhm@apsl.edu.pl

 

Stanowisko ds. Współpracy z Gospodarką:
Lena Cylupamgr Lena Cylupa
Kontakty z pracodawcami i organizacjami otoczenia zewnętrznego w ramach wspólnych przedsięwzięć.
Realizacja badań ankietowych w zakresie potrzeb gospodarki.

 

pokój: 306
tel. (59) 84 05 934
kom. 605 881 925
e-mail: lena.cylupa@apsl.edu.pl