ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk


Kierownik:

mgr Renata Rudziecka

pokój 420A
tel. (59) 84 05 946 (w.946)
e-mail: renata.rudziecka@apsl.edu.pl

 

Specjalista ds. rozwoju kadry i sprawozdawczości:

mgr Marta Leska
pokój 420
tel. (59) 84 05 939 (w.939)
e-mail: marta.leska@apsl.edu.pl

 • Badania realizowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe)
 • Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie
 • Urlopy naukowe i doktorskie
 • Umowy z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie prac i usług dotyczących badań naukowych
 • Umowy dotyczące rozwoju naukowego (promotorstwo w przewodach doktorskich, recenzje, egzaminy)

 

Stanowisko ds. projektów badawczych i rozwojowych

mgr Aleksandra Ziółek
pokój 420
tel. (59) 84 05 939 (w. 939)
e-mail: aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl

 • Projekty badawcze i rozwojowe w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji finansujących działalność naukową
 • Bazy danych w systemie POL-on w zakresie: projekty naukowe, nagrody i wyróżnienia, konferencje naukowe
 • Granty Wydziałowe dla Młodych Naukowców
 • Krajowe wyjazdy służbowe

 

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej i programów europejskich

mgr Justyna Ziegert  (urlop wychowawczy)

Emilia Treszczyńska

Dominika Lemieszka

pokój 426
tel. (59) 84 05 945 (w. 945)
e-mail: programy.eu@apsl.edu.pl

 • Współpraca naukowa z uczelniami I organizacjami zagranicznymi
 • Koordynacja programów dydaktycznych:
         - Erasmus+
         - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Tempus, Ceepus i inne
 • Europejska Karta Naukowca

 

Stanowisko ds. koordynacji imprez naukowych i aparatury

mgr Marta Mazur
p. 426
tel. (59) 84 05 945 (w. 945)
e-mail: marta.mazur@apsl.edu.pl

 • Uczelniane imprezy naukowe, Festiwal Nauki
 • Oferta naukowa i aparaturowa Uczelni
 • Baza instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe