Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk

Zmarł Profesor Hieronim Rybicki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Hieronima Rybickiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1987-1990, wybitnego historyka, badacza przeszłości Pomorza, wieloletniego pracownika Instytutu Historii.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie składają JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP wraz z całą społecznością akademicką.

Pana Profesora pożegnamy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, w dn. 22 czerwca, początek ceremonii w Kaplicy cmentarnej o godz. 11.00.

Znajdziesz nas tutaj