Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zdalne funkcjonowanie Uczelni

Zdalne funkcjonowanie Uczelni

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia funkcjonuje zdalnie do 21 czerwca (ustalono nowe dyżury administracji), a w tym  kształcenie oraz zaliczenia/egzaminy/obrony odbywać się będą w formie na odległość do końca semestru letniego zgodnie z aktualną organizacją roku akademickiego.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy ze względu na stan pandemii nie zrealizowano efektów uczenia się - terminy zakończenia toku studiów i egzaminów/obrony będą ustalane z Prorektorem ds. Kształcenia. 

Ponadto umożliwia się prowadzenie prac badawczych w pracowniach i laboratoriach Uczelni, a także w terenie, o ile będą przestrzegane ustalone zasady bezpieczeństwa.

Szczegóły bieżących decyzji określają zarządzenia:

Znajdziesz nas tutaj