Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną

Zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną

12 grudnia br. (środa 9:00 - 19:00) Wydział Edukacji Miasta Słupska, Zakład Edukacji Wczesnej w Instytucie Pedagogiki AP w Słupsku, Słupska Rada Edukacji,

Liderzy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy Prezydencie Miasta Słupska zapraszają na konferencję naukowo-metodyczną

                                                   WSPÓŁCZESNA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

                                                         kompetencje – edukacja – terapia

                                                         zorganizowaną po patronatem

                                         Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

                                                    JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

                                           dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

                                                    Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

                                                      prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj