Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukową

Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Fundacja „Roślinom inwazyjnym STOP”    zapraszają na XLIII Konferencję Naukową z cyklu ,,Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce’’

,,Synantropizacja siedlisk przyrodniczych’’, która odbędzie się w Słupsku i Ustce w dniach  4–6 września 2019 r.

Tematyka konferencji:

Współczesne zagrożenia siedlisk przyrodniczych,

Zbiorowiska segetalne i ich bioróżnorodność,

Zachwaszczenie upraw w różnych systemach rolniczych,

Gatunki zanikające i inwazyjne,

Allelopatyczne oddziaływanie chwastów na rośliny uprawne

Zob. komunikat:

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj