Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na spotkania w ramach Jesiennej Akademii Historycznej

Zapraszamy na spotkania w ramach Jesiennej Akademii Historycznej

Jesienna Akademia Historyczna związana jest z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a jej celem jest prezentacja mieszkańcom Słupska wydarzeń i postaci, które doprowadziły nasz naród do wolności. 

          Projekt ten jest inicjatywą Koła Naukowego Historyków działającego przy Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ramach projektu zapraszamy na  debaty historyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku poświęcone pięciu zagadnieniom związanym z tematyką odzyskania niepodległości przez Polskę i  problematyką zasadniczego wpływu na odzyskanie państwowości.

          Cykl debat poświęconych 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

Czytelnia  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, I piętro, ul. Grodzka 3

7 listopada 2018, godz. 17:00

prof. dr hab. Wojciech Skóra, Trzy aspekty odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku (rola przypadku w historii narodów; wydarzenia listopadowe w Warszawie; polityczny profil ojców niepodległości)

14 listopada 2018, godz. 17:00

prof. dr hab. Piotr Kołakowski, Proces formowania wschodniej granicy państwa polskiego w latach 1918-1921

22 listopada 2018, godz. 17:00

ks. dr hab. Józef Szymański, Emigracja polska w walce o niepodległość

28 listopada 2018, godz. 17:00

dr Marek Bednarz, Ustawa scaleniowa a zagadnienie spójności społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej

5 grudnia 2018, godz. 17:00

dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Ormianie w polskich dążeniach niepodległościowych

                     Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu PRO DEFENS PRO HISTORIA. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości „Niepodległa” oraz wydarzenie zostały objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

Znajdziesz nas tutaj