Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zakończenie projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakończenie projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 maja 2019 roku w ramach XVI edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki odbyły się warsztaty pt. „Ryby łososiowate jako bioindykatory stopnia zanieczyszczenia środowiska Pomorza Środkowego”. Zajęcia zostały zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,        

które Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała w ramach umowy nr WFOŚ/D/609/420/2019. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5500 zł, z czego 4500 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW. 

     Pomysłodawcą i wykonawcą były  prof. Natalia Kurhaluk i mgr Mirosława Jagodzińska z Zakładu Fizjologii Zwierząt i Kosmetologii AP w Słupsku.

     W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestnicy projektu zapoznali się z działalnością Funduszu w dziedzinie ochrony środowiska naszego regionu oraz ze środowiskiem akademickim, dorobkiem naukowym pracowników naszej Uczelni i Wydziału, a także z zasobami  naukowo-dydaktycznymi AP w Słupsku. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

Zob. zdjęcia i podziękowanie za udział w projekcie:

 

Znajdziesz nas tutaj