Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zajęcia praktyczne studentów naszej Uczelni w Szkole Policji w Słupsku

Zajęcia praktyczne studentów naszej Uczelni w Szkole Policji w Słupsku

 Studenci trzeciego roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny wystąpili w roli pozorantów podczas wspólnych zajęć z taktyki interwencji ze słuchaczami podstawowego szkolenia zawodowego w Szkole Policji w Słupsku.

         Przeprowadzenie wspólnych zajęć było możliwe dzięki porozumieniu o współpracy podpisanemu przez JM Rektora Akademii Pomorskiej i Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

          Studenci uczestniczyli w zajęciach w ramach przedmiotu „Wybrane zagadnienia    prewencji”, podczas których są realizowane treści programowe wynikające z porozumienia zawartego przez Komendanta Głównego Policji i rektorów wybranych polskich uczelni. Zatwierdzone porozumieniem minimum programowe pozwala absolwentom studiów podejmującym pracę w jednostkach Policji na udział w skróconym podstawowym szkoleniu zawodowym.

          Policjanci podczas zajęć mieli m.in. możliwość przeprowadzenia interwencji z udziałem studenta poruszającego się na wózku inwalidzkim. Zarówno dla studenta, jak i policjantów z patrolu było to wyjątkowe doświadczenie, ponieważ interwencje z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową mają dodatkowe wymogi.

        Zajęcia te prowadził wykładowca z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni  – mgr Waldemar Kuczma. Po nich to w zgodnej ocenie zarówno prowadzących zajęcia, jak i studentów oraz policjantów podkreślano, że taka forma zajęć praktycznych daje obu stronom wiele dodatkowych możliwości i doświadczeń, niedostępnych podczas klasycznej symulacji w Szkole Policji czy też ćwiczeń realizowanych w uczelni. Ta forma realizacji procesu dydaktycznego z pewnością pomoże studentom w lepszym opanowaniu treści dotyczących zagadnień prewencji, a zwłaszcza poznania ich praktycznych aspektów, policjantom z kolei przyniosła ona dodatkowe doświadczenia taktyczne podczas przeprowadzanych interwencji.

Fotogaleria:

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj