Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Wykład na 5+ „Międzynarodowe zarządzanie kryzysowe”

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na pierwszy wykład trzeciej edycji programu „Wykład na 5+”. Wykład odbędzie się 19 maja 2022 r. i rozpocznie się o godzinie 18:00 (GMT+1).

Wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem platformy webinarowej ClickMeeting i będzie transmitowane na kanale YouTube.

 

Wykład zatytułowany „Międzynarodowe zarządzanie kryzysowe” wygłosi prof. Dipl. Eng., dr h.c. Pavel Nečas, PhD., MBA. Autor wystąpienia jest profesorem na Wydziale Studiów nad Bezpieczeństwem oraz Prodziekanem ds. Nauki, Badań i Rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

 

Bio

 ***

Profesor Pavel Necas w trakcie swojej owocnej kariery zawodowej pełnił liczne zadania w placówkach szkoleniowych i edukacyjnych Sił Powietrznych oraz w instytutach  badawczo-rozwojowych. W 1999 roku objął stanowisko Kierownika Programowego Systemów Szkoleniowo-Symulacyjnych. W 2004 roku został wybrany do programu stypendialnego NATO pn. “Defense College Research Fellowship”. Jego badania koncentrowały się na polityczno-wojskowych zagadnieniach strategicznych, w szczególności w polityce obronnej i bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych i badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym. W kolejnych latach prof. Nečas pełnił funkcję szefa oddziału planowania programów nauczania w NATO Defense College w Rzymie. Od 2013 roku pełnił funkcję doradcy ds. obrony i bezpieczeństwa w Stałym Przedstawicielstwie Słowacji przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Profesor Nečasjest członkiem znaczących instytucji i komitetów naukowych i zawodowych na Słowacji oraz w krajach NATO i UE oraz jest autorem wielu monografii, książek, artykułów i artykułów poświęconych naukom politycznym, stosunkom międzynarodowym oraz bezpieczeństwu i obronności, opublikowanych na całym świecie.

 

Abstrakt

********

Obszary poruszane podczas wykładu: Kryzysy i zjawiska kryzysowe, podstawowe cechy kryzysu w społeczeństwie, obiektywny i podmiotowy charakter kryzysu, niepewność, rozwój kryzysu, sytuacja kryzysowa i zdarzenie nadzwyczajne, rozumienie zarządzania kryzysowego, fazy zarządzania kryzysowego, prognoza powstania i rozwoju kryzysu, środki zapobiegania i regulacji kryzysowej, zadania zarządzania kryzysowego przed kryzysem, zadania zarządzania kryzysowego w czasie kryzysu, zadania zarządzania kryzysowego po kryzysie. 

Moderator: dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Gospodarz: dr hab. Marek Łukasik, prof. AP- Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

 

Dołącz do nas za pośrednictwem platformy Click Meeting: https://akademiapomorska.clickmeeting.com/wyklad-na-5-19-05

 

Youtube: https://youtu.be/aYQVwG71FDo

Znajdziesz nas tutaj