Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykład na 5+ "Learning from experience: Key concepts of statistical thinking for the Humanities"

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na ostatni “Wykład na 5+”, organizowany w ramach programu prospołecznego „Aktywna Akademia”. Wydarzenie odbędzie się 17 stycznia 2023 (wtorek) o godzinie 12:00 (GMT+1). Wykład pt. „Learning from experience: Key Concepts of Statistics Thinking for the Humanities” wygłosi prof. Vaclav Brezina z University of Lancaster.

Wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem naszej platformy webinarowej ClickMeeting oraz będzie transmitowane na naszym kanale YouTube.

 

Biogram

Vaclav Brezina jest profesorem lingwistyki korpusowej na Wydziale Lingwistyki i Języka Angielskiego oraz członkiem ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Science na Lancaster University. Jego zainteresowania badawcze obejmują obszary lingwistyki stosowanej, projektowania i metodologii wykorzystania korpusów tekstowych oraz statystyki. Jest autorem publikacji pt. “Statistics in Corpus Linguistics” (Cambridge University Press, 2018) oraz współautorem Fundamental Principles of Corpus Linguistics (Cambridge University Press, 2022). Opracował również wiele narzędzi do analiz korpusowych, takich jak #LancsBox, BNClab, LancsLex i Lancaster Stats Tools online.

 

Streszczenie

Wykład stanowi przystępne wprowadzenie do statystyki, przy czym od słuchaczy nie jest wymagana wcześniejsza wiedza z tego zakresu. Wykład rozpocznie się od sformułowania roboczej definicji statystyki, rozumianej jako systematyczne uczenie się na podstawie doświadczenia. Następnie przytoczone zostaną liczne praktyczne  przykłady analizy statystycznej tekstów i korpusów tekstowych (zbiorów tekstów), które mogą zainteresować studentów i badaczy z zakresu nauk humanistycznych. Na podstawie podanych przykładów zostaną wyprowadzone kluczowe pojęcia i zasady statystyczne. Uczestnicy wykładu nauczą się szeregu podstawowych, uniwersalnych umiejętności, które będą mogli zastosować we własnych badaniach językoznawczych.

 

Moderator: dr hab. Marek Łukasik, prof. AP

 

Dołącz do nas za pośrednictwem platformy webinarowej ClickMeeting:

https://akademiapomorska.clickmeeting.com/a-lecture-learning-from-experience

YouTube:

https://youtu.be/d90RSbwy4YI

Znajdziesz nas tutaj