Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Wykład na 5+ „Adam Mickiewicz a humanizm”

Biuro ds. Rozwoju i Współpracy zaprasza na kolejny wykład w ramach nowej edycji programu „Wykład na 5+”.

Wykład odbędzie się 18 listopada 2021 r. (czwartek) i rozpocznie się o godzinie 18:00 (GMT+1). Wydarzenie będzie dostępne za pośrednictwem platformy webinarowej ClickMeeting. 

Wykład wygłosi prof. Jörg Schulte, profesor Uniwersytetu w Kolonii.

 

O badaczu

Jörg Schulte jest profesorem zwyczajnym literatury słowiańskiej na Uniwersytecie w Kolonii od 2014 roku. Studiował literaturę słowiańską w Odessie, Londynie i Hamburgu, a doktorat napisał na temat źródeł żydowskich w pracach Izaaka Babela, Brunona Schulza i Danilo Kiša. Otrzymał stypendium im. Aby-Warburga w The Warburg Institute w Londynie i pracował jako wykładowca w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH UW) w Warszawie oraz jako koordynator sieci projektu pn. „Ciągłość kulturowa Żydów rosyjskich w diasporze”, realizowanego na Uniwersytecie w Bath. W roku akademickim 2010/11 był profesorem wizytującym w Instytucie Studiów Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.

W latach 2009-2014 był honorowym pracownikiem naukowym na Wydziale Studiów Hebrajskich i Żydowskich University College London (UCL). W 2016 roku otrzymał nagrodę im. Jana Kochanowskiego, nadaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych. Jest założycielem i koordynatorem międzynarodowego programu studiów magisterskich podwójnego dyplomu pn. „Historia kulturowa i intelektualna między Wschodem a Zachodem”. Zainteresowania naukowe prof. Jörga Schulte obejmują literaturę żydowską w Europie Środkowo-Wschodniej, przetrwanie tradycji klasycznej w literaturze hebrajskiej, rosyjskiej, polskiej i serbsko-chorwackiej, historię przekładu oraz historię prozodii. 

 

Abstrakt:

Adam Mickiewicz otrzymał idealne wykształcenie humanistyczne, jego stosunek do humanizmu europejskiego jest jednak złożony. Jego paryskie wykłady zawierają otwartą i ukrytą, ale i ostrą polemikę z tradycją humanistyczną. Poszukiwana przez Mickiewicza idea „wielkiego człowieka” (którą w myśleniu poety ucieleśniał Kościuszko) nieuchronnie kłóciła się z humanistyczną ideą człowieka. Skupienie się na „ideale człowieka” ujawnia spójność między twórczością poetycką Mickiewicza a jego wykładem w Lozannie i Paryżu.

 

Moderator: prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska z Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Dołącz do nas za pośrednictwem platformy ClickMeeting: https://akademiapomorska.clickmeeting.com/a-lecture-adam-mickiewicz-and-humanism-

Znajdziesz nas tutaj