Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wybory do Rady Uczelni

Wybory do Rady Uczelni

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wymogiem powołania Rady Uczelni, Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku podczas posiedzenia 3 kwietnia br. dokonał wyboru gremium.

Kandydatami zgłoszonymi spośród przedstawicieli naszej Uczelni byli:

  1. dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP
  2. dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP
  3. prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP

Kandydaci spoza wspólnoty Akademii Pomorskiej to:

  1. mgr Marek Bączkiewicz
  2. dr Sebastian Lau
  3. mgr inż. Arkadiusz Śmigielski

Wszystkie kandydatury uzyskały poparcie Senatu. Na Przewodniczącego Rady wybrano Pana Marka Bączkiewicza. Serdecznie gratulujemy!

          Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Funkcję tę obecnie pełni Agnieszka Łanska.

           Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania, a zakończy – 31 grudnia 2020 roku. Do zadań Rady Uczelni należy monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora. Rada ma także opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz zatwierdzać sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

            Wszystkim powołanym serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu głównym od lewej wybrani członkowie Rady Uczelni z JM Rektorem Akademii Pomorskiej:

prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP; mgr Marek Bączkiewicz; JM Rektor AP w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP; mgr inż. Arkadiusz Śmigielski; dr Sebastian Lau; dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP; dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP

Zob. zdjęcia:

 

 

Znajdziesz nas tutaj