Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Szanowni Państwo, zgodnie ze Statutem Rady Doskonałości Naukowej zapraszamy Państwa do udziału w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej.
Głosowanie na kandydatów na członków RDN trwa:
• od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00
• do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.

NSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
1. Pani/Pana karta wyborcza dostępna jest pod adresem internetowym

https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/voting/verification?token=5ACZCRV7RZAJIQL9H72PMXRCZHANHUFO
2. Aby rozpocząć głosowanie, należy kliknąć powyższy link lub wprowadzić go do przeglądarki internetowej (karta wyborcza będzie aktywna od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00).
3. W celu dodatkowej weryfikacji system wyborczy poprosi Panią/Pana o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL albo o numer dokumentu tożsamości, kraju wydania dokumentu tożsamości, daty urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL).
4. Po pomyślnej autoryzacji uzyska Pani/Pan dostęp do karty wyborczej.
5. W pierwszym kroku system zaprezentuje informacje o sposobie głosowania.
6. Po przejściu do kolejnego kroku wyświetlona zostanie karta wyborcza w reprezentowanej przez Panią/Pana dyscyplinie, zawierająca:
• w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych w danej dyscyplinie kandydatów wraz z  nazwami podmiotów ich zgłaszających,
• zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać uprawniony do głosowania.
7. Prawidłowe oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów. Postawienie znaku „X” obok nazwisk i imion więcej niż trzech kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
8. Po zaznaczeniu kandydatów na karcie wyborczej należy przejść dalej.
9. Jeśli reprezentuje Pani/Pan dwie dyscypliny, system wyświetli kartę wyborczą w drugiej dyscyplinie. Należy postępować zgodnie z powyższym opisem, a następnie przejść dalej.
10. W ostatnim kroku system wyświetli podsumowanie, zawierające informacje o kandydatach w danej dyscyplinie, na których oddany zostanie Pani/Pana głos. W przypadku zaznaczenia więcej niż 3 kandydatów na karcie wyborczej lub braku zaznaczonego kandydata system wyświetli ostrzeżenie o tym, że oddany głos będzie nieważny. Na tym etapie możliwy jest powrót do widoku karty wyborczej i wprowadzenie odpowiednich zmian. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie przejść do widoku podsumowania.
11. Aby zatwierdzić swój głos, należy nacisnąć przycisk „Głosuj” na widoku podsumowania. Jest to równoznaczne z oddaniem głosu – operacji nie będzie już można cofnąć. System wyświetli komunikat o oddaniu głosu.
Film z instrukcją głosowania dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=7W5I20n81zQ
Ważne informacje:
1. Po oddaniu głosu karta wyborcza będzie nieaktywna – tzn. nie będzie można jej ponownie otworzyć i zmienić oddanego głosu.
2. Jeśli otworzy Pani/Pan kartę wyborczą, ale nie odda głosu (tzn. nie zatwierdzi ostatecznie głosu na ostatnim kroku za pomocą przycisku „Głosuj”), to karta wyborcza będzie nadal aktywna – będzie można ją ponownie otworzyć i zagłosować.
3. Karty wyborcze są aktywne w czasie trwania etapu głosowania. Jeśli nie odda Pani/Pan głosu do 30 kwietnia do godz. 23:59, to karta wyborcza przestanie być aktywna i nie będzie już można zagłosować.

Znajdziesz nas tutaj