Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Szanowni Państwo, zgodnie ze Statutem Rady Doskonałości Naukowej zapraszamy Państwa do udziału w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej.
Głosowanie na kandydatów na członków RDN trwa:
• od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00
• do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.

NSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
1. Pani/Pana karta wyborcza dostępna jest pod adresem internetowym

https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/voting/verification?token=5ACZCRV7RZAJIQL9H72PMXRCZHANHUFO
2. Aby rozpocząć głosowanie, należy kliknąć powyższy link lub wprowadzić go do przeglądarki internetowej (karta wyborcza będzie aktywna od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00).
3. W celu dodatkowej weryfikacji system wyborczy poprosi Panią/Pana o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL albo o numer dokumentu tożsamości, kraju wydania dokumentu tożsamości, daty urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL).
4. Po pomyślnej autoryzacji uzyska Pani/Pan dostęp do karty wyborczej.
5. W pierwszym kroku system zaprezentuje informacje o sposobie głosowania.
6. Po przejściu do kolejnego kroku wyświetlona zostanie karta wyborcza w reprezentowanej przez Panią/Pana dyscyplinie, zawierająca:
• w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych w danej dyscyplinie kandydatów wraz z  nazwami podmiotów ich zgłaszających,
• zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać uprawniony do głosowania.
7. Prawidłowe oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów. Postawienie znaku „X” obok nazwisk i imion więcej niż trzech kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
8. Po zaznaczeniu kandydatów na karcie wyborczej należy przejść dalej.
9. Jeśli reprezentuje Pani/Pan dwie dyscypliny, system wyświetli kartę wyborczą w drugiej dyscyplinie. Należy postępować zgodnie z powyższym opisem, a następnie przejść dalej.
10. W ostatnim kroku system wyświetli podsumowanie, zawierające informacje o kandydatach w danej dyscyplinie, na których oddany zostanie Pani/Pana głos. W przypadku zaznaczenia więcej niż 3 kandydatów na karcie wyborczej lub braku zaznaczonego kandydata system wyświetli ostrzeżenie o tym, że oddany głos będzie nieważny. Na tym etapie możliwy jest powrót do widoku karty wyborczej i wprowadzenie odpowiednich zmian. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie przejść do widoku podsumowania.
11. Aby zatwierdzić swój głos, należy nacisnąć przycisk „Głosuj” na widoku podsumowania. Jest to równoznaczne z oddaniem głosu – operacji nie będzie już można cofnąć. System wyświetli komunikat o oddaniu głosu.
Film z instrukcją głosowania dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=7W5I20n81zQ
Ważne informacje:
1. Po oddaniu głosu karta wyborcza będzie nieaktywna – tzn. nie będzie można jej ponownie otworzyć i zmienić oddanego głosu.
2. Jeśli otworzy Pani/Pan kartę wyborczą, ale nie odda głosu (tzn. nie zatwierdzi ostatecznie głosu na ostatnim kroku za pomocą przycisku „Głosuj”), to karta wyborcza będzie nadal aktywna – będzie można ją ponownie otworzyć i zagłosować.
3. Karty wyborcze są aktywne w czasie trwania etapu głosowania. Jeśli nie odda Pani/Pan głosu do 30 kwietnia do godz. 23:59, to karta wyborcza przestanie być aktywna i nie będzie już można zagłosować.

Znajdziesz nas tutaj