Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Współpraca Akademii Pomorskiej z Trzema Falami

Współpraca Akademii Pomorskiej z Trzema Falami

W styczniu odbyło się spotkanie JM Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP z Zarządem Spółki Trzy Fale w ramach opracowanego planu współpracy, pn. Oferta współpracy Akademii Pomorskiej W Słupsku z Zarządem Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku, która zakłada wspólną promocję zdrowia – w tym dedykowane zajęcia dla seniorów oraz dzieci i młodzieży; animację czasu wolnego oraz praktyki w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji realizowane przez naszych studentów w Parku Wodnym. 

Jednocześnie dodajemy, że w ostatnim czasie Akademia Pomorska i Park Wodny planują rozwinąć dotychczasową współpracę o działania na rzecz społeczności lokalnej, aby w synergii wspierać rozwój naszego subregionu i jednocześnie stworzyć w naszym mieście przestrzeń przyjazną dla ludzi młodych, w tym studentów - przyszłych absolwentów Akademii, którzy dostrzegliby korzyści płynące z życia i pracy w Słupsku i okolicy.

Miło nam także dodać, że w ostatnim czasie w ramach ww. praktyk nasi studenci wykonali 250 zabiegów dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego w zakresie leczniczego masażu klasycznego i drenażu limfatycznego. Ponadto władze rektorskie są na etapie rozmów w zakresie stworzenia opcjonalnej formy zaliczenia  WF-u poprzez uczestnictwo w zajęciach na basenie.

Gratulujemy!

image alt text
image alt text
image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj