Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Współpraca Akademii Pomorskiej z  Kazachstanem

Współpraca Akademii Pomorskiej z Kazachstanem

28 czerwca br. JM Rektor naszej Uczelni dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, gościł w Akademii Pomorskiej Panią Joannę Nasyrow reprezentującą Konsula Honorowego Kazachstanu w Gdańsku. 

    Celami spotkania były: prezentacja powstałego w naszej Akademii Centrum Kultury Kazachskiej oraz podjęcie dalszej współpracy na rzecz  rozwoju oferty edukacyjnej naszej Uczelni w Kazachstanie, a także omówienie możliwości realizacji wspólnych przesięwzieć promujących wymianę doświadczeń w zakresie kultury polskiej i kazachskiej. 

       Przedstawicielka Konsula Honorowego Kazachstanu w Gdańsku Joanna Nasyrow podczas wizyty w AP w Słupsku zapoznała się również z bazą naukowo-dydaktyczną naszej Uczelni oraz warunkami bytowymi w Domach Studenta.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj