Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Ważna informacja dla KANDYDATÓW na studia

Ważna informacja dla KANDYDATÓW na studia

KANDYDACIE NA STUDIA - odebrałeś już swoje świadectwo dojrzałości? Nie zwlekaj ze złożeniem potrzebnych dokumentów. 

Do 21 sierpnia Biuro Rekrutacji czeka na Wasze aplikacje.

Na komplet DOKUMENTÓW na STUDIA LICENCJACKIE / INŻYNIERSKIE / JEDNOLITE MAGISTERSKIE składają się:

✅ wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na studia (ankietę osobową) ➡️ (znajdziesz je w zakładce DANE KANDYDATA, opcja DRUKUJ FORMULARZ);
✅ kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego (oryginał lub odpis do wglądu);
✅ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu;
✅ upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór na stronie rekrutacyjnej);

Na komplet DOKUMENTÓW na STUDIA MAGISTERSKIE składają się:


✅ wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na studia (ankietę osobową) ➡️ (znajdziesz je w zakładce DANE KANDYDATA, opcja DRUKUJ FORMULARZ);
✅ kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu);
✅ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu;
✅ upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór na stronie rekrutacyjnej).

W trosce o Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o składanie ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez usługi kurierskie. 

Wówczas do kompletu dokumentów obowiązkowo dołącz:
✅ kopię dowodu tożsamości;
✅ oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego lub dylpom - w przypadku kandydatów na studia II stopnia;
✅ jeżeli posiadasz - kopię Karty Dużej Rodziny.

ℹ️ WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE https://rekrutacja.apsl.edu.pl/

Znajdziesz nas tutaj