Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski ogłosił VII Konkurs o Nagrodę Prezesa za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. 

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. 

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/doktorska-i-habilitacyjna/main.html

oraz w Biurze ds. Nauki (aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl ) 

Znajdziesz nas tutaj