Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Bezpieczeństwo państw Europy środkowej i wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa".

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Bezpieczeństwo państw Europy środkowej i wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa".

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

image alt text

 

Konferencja odbędzie się w formule ON-LINE w dniach 26-27 listopada 2020 r.


Celem konferencji jest stworzenie forum dla interdyscyplinarnej dyskusji nad trans-granicznymi zagrożeniami bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej w szerokim ujęciu: instytucjonalno-prawnym, politycznym, ekologicznym, społecznym, ekonomicznym, kwestiach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, bronią masowej zagłady oraz ochrony granic na różnych poziomach bezpieczeństwa – od bezpieczeństwa narodowego po bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe.
Konferencja stanowić będzie możliwość wymiany wiedzy, poglądów, doświadczeń i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków oraz wszystkich osób, dla których zagadnienia transgranicznych zagrożeń są istotnym punktem odniesienia w działalności naukowej i badawczej.

Proponowany zakres bloków tematycznych
-Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście napływu imigrantów;
- Zagrożenia ekologiczne jako zagrożenia transnarodowe;
- Transgraniczna przestępczość międzynarodowa;
- Terroryzm;
- Broń masowej zagłady;
- Wpływ zagrożeń transgranicznych na lokalne systemy bezpieczeństwa;
- Polityka migracyjna Polski w obliczu aktualnych wyzwań;
- Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego RP;
- Prawno-instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa granic;
- Funkcjonowanie systemu Schengen;
- Globalizacja a transnarodowa przestępczość;
- Pokątna ekonomia polityczna a transnarodowa przestępczość.

Terminarz organizacyjny:
> 30.09.2020 - termin nadsyłania propozycji wystąpień pod adres: konferencja2020@apsl.edu.pl - OBJĘTOŚĆ OD 300 DO 500 SŁÓW
> 02.10.2020- informacja o akceptacji referatu;
> 20.10.2020 – termin nadsyłania artykułów.
> 05.11.2020 – termin płatności;

Znajdziesz nas tutaj