Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Uwaga, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych,  Matema...

Uwaga, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Matema...

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych dotyczących stypendium socjalnego,

stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego - w gmachu naszej Uczelni przy ul. Bohaterów Westerplatte 64,  II piętro, pokój 320.

Znajdziesz nas tutaj