Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Uwaga, studenci i doktoranci Wydziału Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Wydziału Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku!

Uwaga, studenci i doktoranci Wydziału Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Wydziału Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku!

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych od 5 grudnia 2018 roku 

dotyczących stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego - w gmachu naszej Uczelni przy ul. Bohaterów Westerplatte 64,  II piętro, pokój 320.

Znajdziesz nas tutaj