Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
UWAGA! NOWY KIERUNEK W REKRUTACJI: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. PRZYJDŹ- ZOBACZ-ZAINSPIRUJ SIĘ...TO TWÓJ PRZYSZŁY ZAWÓD

UWAGA! NOWY KIERUNEK W REKRUTACJI: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. PRZYJDŹ- ZOBACZ-ZAINSPIRUJ SIĘ...TO TWÓJ PRZYSZŁY ZAWÓD

Zapraszamy na nauczycielskie jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

    Dysponujemy pracowniami specjalistycznymi oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich. Zajęcia dla studentów prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych środków i metod dydaktycznych, pozwalających na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Należy także podkreślić szeroko podejmowaną współpracę z placówkami oświatowymi, nauczycielami praktykującymi i specjalistami w zakresie terapii pedagogicznej/specjalnych potrzeb edukacyjnych.

         Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej.

          Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w trakcie jednolitych studiów magisterskich zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczną  zapewniającą konstruktywny dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich motywacji i dyspozycji do kreatywnego uczenia się. Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. To właśnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełnia jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji. Aktualnie wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przy czym warto wskazać na możliwość wykorzystania zdobytych kompetencji do profesjonalnego zaprojektowania i realizacji planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

 

 

Znajdziesz nas tutaj