Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Usługi Biblioteki Uczelnianej wspierające kontynuowanie procesu dydaktycznego i zdalną pracę naukową

Usługi Biblioteki Uczelnianej wspierające kontynuowanie procesu dydaktycznego i zdalną pracę naukową

Pismo dr. hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP, Prorektora ds. Nauki w sprawie działalności Biblioteki Uczelnianej

 

W związku z wieloaspektowymi działaniami podjętymi w Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku poleca szereg usług, które mogą umożliwić studentom i doktorantom kontynuowanie procesu dydaktycznego zaś społeczności akademickiej zdalną pracę naukową:

1.    ZDALNY DOSTĘP DO BAZ EBSCO i IBUKmożliwość korzystania z kilkunastu baz danych zawierających wiele tysięcy elektronicznych publikacji oraz ponad  1 600 elektronicznych książek w bazie IBUK.

Biblioteka Uczelniana informuje o możliwości uzyskania zdalnego dostępu spoza domeny apsl.edu.pl do baz EBSCO oraz ibuk Libra. Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy Akademii Pomorskiej w Słupsku zainteresowani otrzymaniem loginu i hasła do baz proszeni są o przesłanie indywidualnego zgłoszenia e-mailem na adres:  anna.kubacka@biblioteka.apsl.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko,
  2. zwrotny adres e-mail,
  3. kierunek i rok studiów na AP (studenci) lub miejsce zatrudnienia w AP (pracownicy): katedra / instytut / jednostka,
  4.  nazwę bazy: EBSCO / ibuk Libra.

2.    REJESTRACJA DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W FORMIE ZDALNEJ – publikacje w wersji elektronicznej, przygotowane  zgodnie z wytycznymi proszę przesyłać na adres: sabina.czaja@biblioteka.apsl.edu.pl

3.    SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII DO PRAC NAUKOWYCH – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych z wybranych baz danych (EBSCO), katalogów i źródeł bibliograficznych. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bogumila.zlot-sobierajska@biblioteka.apsl.edu.pl 

4.    DOSTĘP  DO  BAŁTYCKIEJ  BIBLIOTEKI CYFROWEJ  -  https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra - zdalny dostęp do ponad 64 000 cennych obiektów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych, w tym do starodruków ze zbiorów BU Akademii Pomorskiej w Słupsku)

5.    DOSTĘP DO FEDERACJI BIBLIOTEK CYFROWYCHhttps://fbc.pionier.net.pl/  - dostęp do ponad 6 milionów zdigitalizowanych obiektów

6.    DOSTĘP DO ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH DLA STUDENTÓW WG KIERUNKÓW:    https://www.apsl.edu.pl/struktura/biblioteka-uczelniana/zasoby/linki

7.    DOSTĘP DO INNYCH ZASOBÓW (BIBLIOTEKA NARODOWA, KATALOG CENTRALNY NUKAT, KATALOG ROZPROSZONY KARO, BAZA NAUKA POLSKA itp.): 

https://www.apsl.edu.pl/struktura/biblioteka-uczelniana/zasoby/ogolne

Znajdziesz nas tutaj