Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowa z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie

Umowa z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie

Dnia 4 grudnia 2018 roku w Warszawie została zawarta umowa  pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Panią Beatę Nowosielską a Akademią Pomorska w Słupsku, reprezentowaną przez JM Rektora naszej Uczelni dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

dotycząca m.in. wspierania projektów edukacyjnych i zasad obywania przez studentów naszej Uczelni praktyk w GdOŚ. Obie strony porozumienia zobowiązały się m.in. o wspólnej organizacji wydarzeń, konferencji, seminariów o charakterze eksperckim mających za przedmiot ochronę środowiska i przyrody, wsparcie w zakresie promocji wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przyrody, w tym przedsięwzięć publikacyjnych; współorganizację wykładów i warsztatów o charakterze informacyjno-popularyzacyjnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody skierowanym o społeczności lokalnej.

         http://www.gdos.gov.pl/porozumienie-pomiedzy-generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-i-akademia-pomorska-w-slupsku

Zob. zdjęcia:

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj