Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Szkolenie w Akademii Pomorskiej

Szkolenie w Akademii Pomorskiej

17 czerwca br. odbyło się w naszej Uczelni szkolenie dotyczące przyszłej ewaluacji jednostek naukowych, które przeprowadzili pracownicy firmy Index Copernicus Sp. z o. o.: Prezes Zarządu, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Leszek Stypułkowski oraz Kierownik Działu Wdrożeń Małgorzata Łada.

      W szkoleniu uczestniczyli JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP oraz Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, przedstawiciele obecnych władz wydziałowych, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, a także osoby odpowiedzialne za koordynowanie rozwoju naukowego ewaluowanych jednostek w ramach nowej struktury Uczelni.

      W pierwszej części szkolenia omówione zostały zasady ewaluacji opublikowane przez MNiSW, druga dotyczyła obsługi zasobów PBN i wykorzystania narzędzi Index Copernicusa do analizy dorobku naukowego pracowników w nowych jednostkach naukowych.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj