Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk

Studiuj Pedagogikę w Akademii Pomorskiej

Drogi kandydacie! Zostały 3 dni do zakończenia II TURY REKRUTACJI na studia. Czego nauczysz się na studiach? Poznasz miejsce i znaczenie pedagogiki w systemie nauk oraz ich relacje, będziesz dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze wychowawcy-pedagoga m. in.:

 

 1. Placówkach specjalistycznych ( poradnie pedagogiczno-psychologiczne, ośrodki adopcyjne, opiniodawcze zespoły sądowe specjalistów) na stanowisku pedagoga
 2. Żłobkach  i klubach dziecięcych na stanowisku opiekuna
 3. Organizacjach pozarządowych i związkach wyznaniowych na stanowisku opiekuna - wychowawcy i pedagoga
 4. Placówkach wsparcia dziennego ( typu opiekuńczego, specjalistycznego i pracy podwórkowej) na stanowisku wychowawcy

 

W ramach studiów student ma do wyboru:

 

 1. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Społeczną --->  https://rekrutacja.apsl.edu.pl
 2. Pedagogika Penitencjarna z Prewencją Kryminalną --->   https://rekrutacja.apsl.edu.pl
 3. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl
 4. Psychopedagogika ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

 

 

Czy słyszałeś już o stypendiach, jakie oferuje Akademia Pomorska w Słupsku?

 

 1. Stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 900 zł miesięcznie 
 2. Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami do 1000zł miesięcznie
 3. Stypendia Rektora dla studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia naukowe do 1200zł

Znajdziesz nas tutaj