Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Studiuj MECHANIKĘ LOTNICZĄ w Aakdemii Pomorskiej w Słupsku

Studiuj MECHANIKĘ LOTNICZĄ w Aakdemii Pomorskiej w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku rozpoczyna nabór na specjalność (ścieżkę kształcenia) MECHANIKA LOTNICZA na kierunku Fizyka Techniczna nawiązując do bogatych tradycji lotniczych na Ziemi Słupskiej.

Absolwent MECHANIKI LOTNICZEJ na kierunku Fizyka Techniczna:
✅ posiada tytuł zawodowy inżyniera
✅ ma umiejętności obsługi i serwisowania statków powietrznych
✅ zrealizował praktyki w portach lotniczych, przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za serwisowanie, utrzymanie i eksploatację statków powietrznych, lotniczych zakładach remontowych, aeroklubach i w wielu innych instytucjach zajmujących się lotnictwem
✅ zna wyposażenie samolotów, systemy pokładowe, systemy diagnostyki
✅ zna technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia służące do serwisowania statków powietrznych

zAPraszamy do zAPoznania się z artykułem przygotowanym przez naszego doktoranta z Instytut Historii Pana Mirosława Stróżyńskiego na temat lotniczych tradycji w regionie. Zdjęcia w artykule pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj