Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe „DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ”

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE - DOSKONALĄCE „DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ”

Cena

295 zł za miesiąc (ilość wpłat 10)[1]

 

Termin rozpoczęcia

26-27.02.2022

Metoda kształcenia

Blended-learning (wykłady odbywają się w formie kształcenia zdalnego; zajęcia praktyczne w kontakcie stacjonarnym)

Czas trwania

2 semestry

Ilość godzin

300

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia różnych kierunków oraz doktorantów, którzy chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie specyfiki kształcenia w szkole wyższej. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Cel główny studiów

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające im na sprawne i nowatorskie prowadzenie zajęć w szkole wyższej.

Wymagania wstępne dla kandydatów

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (wszystkich kierunków), posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz do doktorantów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt

Beata Grabowska

Instytut Pedagogiki

beata.grabowska@apsl.edu.pl

telefon 59 84-05-924

 

 

[1]1475 zł za semestr

Znajdziesz nas tutaj