Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie władz rektorskich naszej Uczelni ze studentami

Spotkanie władz rektorskich naszej Uczelni ze studentami

14 marca br. w Akademii Pomorskiej odbyło się spotkanie władz rektorskich ze  studentami naszej Uczelni.

 

Dotyczyło ono prezentacji nowej struktury Akademii Pomorskiej w ramach instytutów, które będą funkcjonować od października 2019 roku, a także procesów przemian związanych z Konstytucją dla Nauki, m.in. funkcjonowania nowego Biura Obsługi Studentów i Doktorantów, procesu kształcenia i procesu rekrutacji, praw studentów - bezpłatnych studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, stabilnego systemu pomocy materialnej, zasady ustalania wysokości opłat za studia na początku okresu kształcenia oraz zakazu ich zmiany w czasie trwania studiów, elastycznych ścieżek kształcenia, kształcenia dualnego, zapewnienia studentom kierunków praktycznych lepszych i dłuższych praktyk, a także uprawnień Samorządu Studenckiego i udziału studentów w organach decyzyjnych Uczelni.

Zob.zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj