Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie władz rektorskich Akademii Pomorskiej z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych

Spotkanie władz rektorskich Akademii Pomorskiej z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych

14 marca br. w Akademii Pomorskiej odbyło się spotkanie władz rektorskich naszej Uczelni z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych AP w Słupsku.

        Dotyczyło ono prezentacji nowej struktury Akademii Pomorskiej w ramach instytutów, które będą funkcjonować od października 2019 roku, oraz przemian organizacyjnych związanych z Konstytucją dla Nauki. Wskazano przy tym na  szereg nowych rozwiązań systemowych, wśród których są m.in.: uelastycznienie struktury organizacyjnej uczelni - Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów, powołanie szkół doktorskich; proces oddolnej konsolidacji, większe zróżnicowanie w ustroju, finansowaniu, zarządzaniu kadrami czy ewaluacji w zależności od misji uczelni, powiązanie uprawnień naukowych z kategorią naukową.

          JM Rektor naszej Uczelni podkreślił również potrzebę podwyżek dla Pracowników jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych AP w Słupsku. W najbliższym czasie odbędą się rozmowy ze związkami zawodowymi, ponieważ dopiero wpłynęła z MNiSW kwota subwencji. W ramach środków finansowych MNiSW zapewnia zwiększenie wynagrodzeń w zakresie 7%. Natomiast decyzją władz naszej Uczelni ww. podwyżki wynagrodzeń mogą być większe i oscylować dla większości osób ok.10% w zależności od pionu administracji (od zakresu obowiązków, odpowiedzialności i wymaganych kompetencji) oraz wyrównania pozostałych nierówności placowych z minionych lat.

Zob.zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj