Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie władz rektorskich Akademii Pomorskiej z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych

Spotkanie władz rektorskich Akademii Pomorskiej z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych

14 marca br. w Akademii Pomorskiej odbyło się spotkanie władz rektorskich naszej Uczelni z Pracownikami jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz administracyjnych AP w Słupsku.

        Dotyczyło ono prezentacji nowej struktury Akademii Pomorskiej w ramach instytutów, które będą funkcjonować od października 2019 roku, oraz przemian organizacyjnych związanych z Konstytucją dla Nauki. Wskazano przy tym na  szereg nowych rozwiązań systemowych, wśród których są m.in.: uelastycznienie struktury organizacyjnej uczelni - Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów, powołanie szkół doktorskich; proces oddolnej konsolidacji, większe zróżnicowanie w ustroju, finansowaniu, zarządzaniu kadrami czy ewaluacji w zależności od misji uczelni, powiązanie uprawnień naukowych z kategorią naukową (B+ dr, A habilitacyjne).

Zob.zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj