Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkania władz naszej Uczelni ze środowiskiem akademickim

Spotkania władz naszej Uczelni ze środowiskiem akademickim

W związku z rozpoczęciem działań dotyczących opracowania nowego Statutu Akademii Pomorskiej w ramach prac Senackiej Komisji Statutowej

i tematycznych grup roboczych, a także w związku z koniecznością podjęcia istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania naszej Uczelni w dniach 13-14 listopada br. odbyły się spotkania Pracowników poszczególnych Wydziałów AP w Słupsku z władzami rektorskimi naszej Uczelni.

Cel spotkań to m.in.:

  • prezentacja potencjału naukowego Akademii w świetle nowego rozporządzenia o dziedzinach i dyscyplinach
  • obraz Akademii Pomorskiej w świetle Konstytucji dla Nauki
  • optymalizacja struktury
  • prezentacja potencjału dydaktycznego naszej Uczelni
  • dyskusja

Zapraszamy do fotogalerii:

Znajdziesz nas tutaj