Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Rekrutacja w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że pracownicy Biura ds. Nauki AP w Słupsku rozpoczęli dodatkową rekrutację na wyjazd wykładowcy do Mohylewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Arkadia Kulasza na Białorusi w ramach programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi KA107-2019.


      Rekrutacja jest otwarta dla pracowników Zakładu Filologii Germańskiej, Zakładu Filologii Rosyjskiej oraz Zakładu Socjologii. Grant na siedmiodniowy wyjazd wynosi 1535 euro. Stypendysta jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć. Wyjazd musiałby być zrealizowany w roku akademickim 2019/2020; umowa obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

       Adres do przesyłania zgłoszeń: programy.eu@apsl.edu.pl lub osobiście w Biurze ds. Nauki przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój 426.

        Rekrutacja potrwa do 14 stycznia br. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Decyzja o zakwalifikowaniu się na wyjazd zostanie przesłana w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji.  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w programie Erasmus+. 
Zob. załączniki:

 

Znajdziesz nas tutaj