Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
REKRUTACJA NA WYJAZDY W  RAMACH PROGRAMU EDUKACJA- KOMPONENT II

REKRUTACJA NA WYJAZDY W  RAMACH PROGRAMU EDUKACJA- KOMPONENT II

Biuro Rozwoju i Współpracy serdecznie zaprasza pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku do udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach wymiany z naszym norweskim partnerem - Uniwersytetem w Agder.

Wymiana będzie odbywała się w ramach programu Edukacja. 

Mobilności będą realizowane na zasadach zbliżonych do programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego.
Rekrutacja potrwa od 01-28.02.2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania swoich aplikacji online na adres mailowy: international@apsl.edu.pl oraz maria.rybakowska@apsl.edu.p lub osobiście w Biurze ds. Rozwoju i Współpracy (ul. Westerplatte 64, p.213) w godzinach wyznaczonych dyżurów stacjonarnych: https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/funkcjonowanie-uczelni-od-25-stycznia-br

Program ten, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz umacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską 
a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wspieranie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Załączniki:

 

Znajdziesz nas tutaj