Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Rekrutacja na wyjazd wykładowcy do Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu

Rekrutacja na wyjazd wykładowcy do Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu

Informujemy, że pracownicy Biura ds. Nauki AP w Słupsku rozpoczęli rekrutację na wyjazd wykładowcy do Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu w Armenii w ramach programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi KA107-2019.

Rekrutacja jest otwarta dla pracowników Katedry Neofilologii, Instytutu Historii oraz Zakładu Matematyki. Grant na siedmiodniowy wyjazd wynosi 1620 euro. Stypendysta jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć. Wyjazd musiałby być zrealizowany w roku akademickim 2019/2020; umowa obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Adres do przesyłania zgłoszeń: programy.eu@apsl.edu.pl lub osobiście w Biurze ds. Nauki przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój 426.
Rekrutacja potrwa do 31 stycznia br. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Decyzja o zakwalifikowaniu się na wyjazd zostanie przesłana w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji.  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w programie Erasmus+.

Do pobrania

Znajdziesz nas tutaj