Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Rekrutacja do Collegium Invisibile

Rekrutacja do Collegium Invisibile

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację, do której serdecznie zapraszamy Studentów Akademii Pomorskiej! Stowarzyszenie to zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane programy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kreowaniu kariery naukowej

           Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Oferujemy możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i współtworzą dynamiczne młode środowisko akademickie. Studia w Collegium Invisibile trwają od trzech do siedmiu lat, a dokładne zasady studiowania określa Regulamin Studiów, dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia. Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia? O członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Na czym polega rekrutacja? Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Harmonogram rekrutacji:

Etap II: 04.2019 – rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu będą miały miejsce w drugiej połowie kwietnia. R

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną podane do 31.03.2019.

☛ Etap II: 04.2019 – rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu będą miały miejsce w drugiej połowie kwietnia. 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj